Περιοχή Παρουσιάσεων

Παρουσιάσεις - Βελτιώσεις->--== Τεχνικά θέματα ==--->ΛΕΞΙΚΟ Jeep [ Αναζήτηση ]

ΛΕΞΙΚΟ Jeep
Τίτλος ΛΕΞΙΚΟ Jeep
Περιγραφή ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Στάλθηκε από FreebirdXJ
ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (και όχι μόνο … )
(επειδή πάνω από όλα πρέπει να είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ … )

Σε κάποια στιγμή που το όνειρό μου, δηλαδή η απόκτηση ενός Cherokee XJ έγινε πραγματικότητα, άρχισα να ψάχνω πώς το Jeep μου θα φθάσει να γίνει ένα αξιόλογο “rig” και επει­δή – όπως λένε και στην άλλη πλευρά του Ατλα­ντικού: “Real Jeeps are built, not bought …”, προσπάθησα με τις ελά­χιστες τεχνικές γνώσεις που έχω να κατα­σταλάξω στο τι θέλω. Έτσι λοιπόν διαπίστω­σα ότι οι πληροφορίες που χρειαζόμουν ήταν κατά βάση, στα αγγλι­κά,

Επειδή επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ασχολούνται ερα­σι­­τε­χνι­κά ή επαγγελματικά με την τε­τρακίνηση, είτε δεν έχουν τις τεχνικές γνώσεις, είτε – το συνηθέστερο, δεν γνωρίζουν αγ­γλι­­κά σε τέ­τοιο βαθμό, που να μπορούν να γίνουν κοινωνοί των δημοσιευμά­των του έντυ­που και του ηλεκτρονικού τύπου, ως πηγές αντλήσεως των πλη­ρο­φο­ριών τους, συ­γκέ­ν­τρω­σα τεχνικούς όρους σχετικούς με την τεχνολογία των 4Χ4, που συναντώνται συ­χνό­τε­ρα, σε μια προσπάθειά μου να βοηθήσω τους απλούς αν­θρώπους να καταλά­βουν περισ­σό­­τε­ρα πριν αρχίσουν να αδειά­ζουν το πο­ρτο­φό­λι τους ... Τέλος, κάθε γνήσιος Jeeper θα πρέπει να γνωρίζει αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν:
“It’s a Jeep thing, you wouldn’t understand ….”

Α
absorber = Αποσβεστήρας shock absorber =[/b]αμορτισέρ. Συνήθως θα το δείτε γραμμένο ως απλά “shocks” (πληθ.)
accelerator = Επιταχυντής, πεντάλ για το γκάζι. Άλλη έκφραση που χρησιμοποιείται είναι το “step on the gas =[/b]πάτα το γκάζι”
accumulator = Συσσωρευτής, π.χ. φιάλη αεροσυμπιεστή που συσσωρεύει μια ποσότητα αέρα (όχι με την έννοια της μπαταρίας)
adapter =[/b] Προσαρμοστής
add-a-leaf = Είναι το πρόσθετο φύλλο σούστας που βάζουμε για ανύψωση ενός XJ ή YJ ή όποιου άλλου οχήματος διαθέτει αυτό τον τύπο αναρτήσεως.
adjust, adjuster, adjustable = Ρυθμίζω, Ρυθμιστής, Ρυθμιζόμενο (π.χ. αμορτισέρ)
air filter = Φίλτρο αέρα
air funnel = Αεραγωγός
allen screw = Βίδα Άλλεν
alloy wheels = Ζάντες από κράμα αλουμινίου
alternating current (A/C) = Εναλλασσόμενο ρεύμα
anti-clockwise = Αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού, αριστερόστροφα (θα το δείτε συνήθως, και ως “counter-clockwise” )
anti-freeze = Αντιψυκτικό
anti-ice = Αντιπαγωτικό (βλέπε και “de-ice” )
anti-rust = Αντισκωριακό
anti-theft (system) = Αντικλεπτικό (σύστημα)
auxiliary = Βοηθητικό
axle = Άξονας
B
balance = Ισορροπία, όταν αναφερόμαστε σε ελαστικά =[/b]ζυγοστάθμιση
ball bearing = Ρουλεμάν
ball-joint = Ακρόμπαρο
barrel = Κύλινδρος, βαρέλι
battery = Συσσωρευτής, μπαταρία
battery terminal = Ακροδέκτης (πόλος) συσσωρευτή
bead (bead lock) = Στεφάνη προστασίας που εδράζεται στο άκρο της ζάντας, για προ­στασία των ελαστικών και αποφυγή «ξεζανταρίσματος». Απα­ραί­τητη «επένδυση» χρημάτων για όσους «παίζουν» με τις πιέ­σεις των ελαστικών «Mud-Terrain», ανάλογα με το έδαφος.
ΣΗ­ΜΕΙ­ΩΣΗ: Αν θεωρείτε τον εαυτό σας «x-treme offroader» και δεν έχετε ζά­ντες με bead lock, μάλλον αυτοσχεδιάζετε …
beam = Δοκός, δέσμη φώτων
bearing = Ρουλεμάν, κουζινέτο
belt =[/b]Ιμάντας, λουρί μηχανής
blade = Λεπίδα, Πτέρυγα (π.χ. του ανεμιστήρα)
bleed-air = Αφεμασόμενος αέρας, δηλαδή αέρας που παρέχεται από κά­ποιο σημείο του κινητήρα σε κάποιο άλλο – σε κάποιες περι­πτώ­σεις εννοείται και η διαρροή αέρα.
blower = Ανεμιστήρας
body = Σώμα, κορμός (αν είναι γυναικείο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον … )
body builder = Αυτός που «φτιάχνει» - γυμνάζει το σώμα του, με σκοπό να λάβει μέ­ρος σε αγώνες (αυτό που ποτέ δεν μπορεί να γίνει ένας γνή­σιος jeeper με τα κοψίδια που κατεβάζει με το πέρας μιας διαδρομής … )
bonnet = Καπώ του διαμερίσματος του κινητήρα
boost, -er = Ενισχύω σε δύναμη ή σε απόδοση, (-er, ενισχυτής αποδό­σε­ως)
boot = Πορτ-μπαγκάζ
brace = Στήριγμα
bracket = Βραχίονας
brake = Φρένο
brake caliper = Δαγκάνα φρένου
brake disc = Δίσκος φρένων
brake fluid = Υγρό φρένων
brake hose, ή line = Σωληνάκι φρένων
brake hose clamp = Σφιγκτήρας σωλήνα φρένων
brake light = Λάμπα φρένων
brake pad= Τακάκι φρένων
[b]brake pedal =
Πεντάλ φρένων
brake shoe = Σιαγόνα φρένων
breather hose = Σωλήνας αναθυμιάσεων
buckle up = Δένω τη ζώνη ασφαλείας (ΠΑΝΤΟΤΕ, με την είσοδό μου)
built-in =[/b]Ενσωματωμένο
bulb = Λάμπα, λυχνία
bulkhead = Διάφραγμα
bumper = Προφυλακτήρας (εξάρτημα από άχρηστο μέχρι το πλέον χρή­σι­μο, ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας της διαδρομής)
bushing = Εσοχή για έδραση κάποιου εξαρτήματος
by-pass = Παρακάμπτω, παρακαμπτήριοςC
cable = Καλώδιο, ενίοτε και ντίζα
camper =[/b]Κυρτότητα, γωνία
camshaft =[/b]Εκκεντροφόρος άξονας
canister (ή απλά can) =[/b]Δοχείο, κάνιστρο. “Jerry Can”, ονομάζεται το γνωστό μεταλλικό δοχείο για καύσιμο επειγούσης ανάγκης (εφεδρικό) που φιγου­ράρει σε διάφορα σημεία του αμαξώματος στα στρατιωτικά οχή­ματα. Πρωτοεμφανίστηκε στο θρυλικό “Willys MB/1941”
capacitor = Πυκνωτής
casing =Περίβλημα. Θα δείτε τη λέξη αυτή να χρησιμοποιείται στα δια­φο­ρικά ως “cast-iron casing =[/b]περίβλημα από μαντέμι, χυτοσί­δη­ρο)
cast =Μήτρα, καλούπι
cast iron =Μαντέμι
casting =Χύτευση
catalyst =Καταλύτης
center console =Κεντρική κονσόλα, μπορεί να είναι δαπέδου (= floor) ή και ορο­φής (= overhead)
central locking =Κεντρικό κλείδωμα
center line =Κεντρική γραμμή, κεντρικός άξονας
center of gravity (CG) =Κέντρο Βάρους
chain =Αλυσίδα γενικώς, από αυτή που φοράει ο Ταμτάκος στο λαιμό μέχρι αυτή που κινεί οδοντωτούς τροχούς
chamber =Διαμέρισμα, με την έννοια του θαλάμου π.χ. θάλαμος καύσεως =[/b]combustion chamber
charger =Φορτιστής
check =Ελέγχω, έλεγχος
cherokee =Το καλύτερο Jeep όλων των εποχών (1984 – 2001, βλέπε «Τε­χνι­κά Θέματα» στο site)
cherokee chief =Το δεύτερο καλύτερο Jeep όλων των εποχών (δεκαετία του ’60 και ’70, βλέπε «Τε­χνι­κά Θέματα» της ιστοσελίδας)
chrome plated =Επιχρωμιωμένο
chrysler 8.25 =Πίσω διαφορικό που συναντάται στα περισσότερα Cherokee XJ, καθώς και στα σύγχρονα Liberty KJ. Θεωρείται μεγάλη επι­τυχία για έναν οδηγό, η πρόκληση φθοράς ή στρε­βλώ­σεως)
circuit breaker (CB) =Ασφάλεια
clamp =Σφιγκτήρας
clearance =Διάκενο. Ως “Ground Clearance” νοείται η απόσταση ενός Jeep από το έδαφος =[/b]ένα από τα μεγαλύτερα πεδία έρευνας των Jeepers που την ψάχνουν …
clutch =Συμπλέκτης
clutch disk =Δίσκος συμπλέκτη
clutch facing =Θερμουίτ δίσκου συμπλέκτη
clutch hub =Μουαγιέ συμπλέκτη
clutch plate =Πλατώ συμπλέκτη
clutch spring =Ελατήριο συμπλέκτη
coil =Πηνίο. Ως “Coil Spring”, θα συναντήσετε τα ελατήρια σε μια ανάρ­­τηση
coil ignition =Ανάφλεξη με πολλαπλασιαστή
collar =Κολάρο
collar flange =Φλάντζα κολάρου
combustion chamber =βλέπε chamber
compressor =Συμπιεστής
compression ratio =Σχέση συμπιέσεως
computer =Υπολογιστής, trip computer =[/b]υπολογιστής ταξιδίου
connecting rod =Διωστήρας, μπιέλα
connector =Συνδετήρας
constant voltage =Συνεχής τάση ρεύματος
consumption =Κατανάλωση, όχι και το καλύτερο σημείο ενός modified Jeep.
continuous current =Συνεχές ρεύμα
control unit =Μονάδα ελέγχου
coolant =Ψυκτικό υγρό
copper =Χαλκός
corrosion =Διάβρωση
cotter =Σφήνα
counter-balance =Αντισταθμίζω, αντιστάθμιση
counter-weight =Αντίβαρο
coupling =Σύνδεση
cranking =Περιστροφή κινητήρα με μίζα
crankshaft =Στρόφαλος
crankshaft pulley =Τροχαλία στροφάλου
cross-bar =Εγκάρσια ράβδος
cross-head screwdriver =Σταυροκατσάβιδο
crown =Κορώνα
crown gear =Γρανάζι διαφορικού
cruise =Διαδρομή σε ταξίδι (συνήθως χωρίς αξιόλογες μεταβολές της ταχύτητας)
cruise control =Έλεγχος ταχύτητας, σύστημα που κρατά σταθερή την ταχύ­τη­τα, χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να έχει το πόδι στο γκάζι
curve =Καμπύλη, στροφή
cut off =Διακόπτω, απομονώνω
cut-out fender flares =Ευμεγέθη προστατευτικά πλαστικά που μπαίνουν στα φτερά για να καλύ­ψουν προεξέχοντα και αρκετά μεγαλύτερα από την κανονι­κή διάσταση, ελαστικά
cv-joint (constant velocity joint) =Σταυρός
cylinder head =Κεφαλή κυλίνδρουD
damper =Αποσβεστήρας, αντικραδασμική βάση
Dana 25, 27, 30, 44 =Τύπος εμπρός διαφορικού που συναντάται σε Jeep
Dana 35, 44, 60 =Τύπος πίσω διαφορικού που συναντάται σε Jeep
direct current (D/C) =Συνεχές ρεύμα
defect =Ελάττωμα, μειονέκτημα
deflector =Ανακλαστήρας, εκτροπέας, που μπαίνει στο εμπρόσθιο τμήμα του καπώ του κινητήρα για να «οδηγεί» τα ενοχλητικά έντομα μακριά από το αλεξήνεμο σας (παρμπρίζ)
de-ice =Αποπαγωτικό
delivery =Παροχή. Αν ακολουθείται από το “boy”, εννοεί τον «πιτσαδόρο» που φέρνει τις πίτσες που παραγγείλαμε και καλά θα κάνει η σύζυγος να ρίξει κάτι επάνω της …
dent =Κοιλότητα, εσοχή, αμυχή σε μεταλλικά τμήματα. Ένα γνήσιο Jeep που χρησιμοποιείται σε διαδρομές εκτός δρόμου θα πρέ­πει να έχει αμέτρητες
die casting =Χύτευση υπό πίεση
differential =Διαφορικό
differential case =Περίβλημα, κυτίο διαφορικού
differential crown gear =Κιβώτιο οδοντωτών τροχών διαφορικού
differential pinion =Δορυφόρος, πηνίο διαφορικού
digital =Ψηφιακός
dim =Χαμηλώνω (τα φώτα), Dim Lights =[/b]χαμηλά φώτα
dipstick =Μετρητής (δείκτης) π.χ. βέργα μετρήσεως στάθμης ελαίου κινη­τή­ρα
direction =Διεύθυνση προς
disc brake =Δισκόφρενο
discharge =Αποφορτίζω
disconnect =Αποσυνδέω
distributor =Διανομέας, ντιστριμπυτέρ
distributor advance =Αβάνς ντιστριμπυτέρ
distributor pump =Αντλία ντιστριμπυτέρ
distributor shaft/spindle =Άξονας ντιστριμπυτέρ
distributorless semiconductor ignition =Aνάφλεξη με ημιαγωγό χωρίς ντιστριμπυτέρ
double-acting shock =Αμορτισέρ διπλής ενεργείας
drain =Αποστραγγίζω, αποστράγγιση
drift =Πλαγιολισθαίνω, εκτρέπομαι από την πορεία μου
drill =Τρυπώ με τρυπάνι
Drive pinion =Πηνίο διαφορικού
Drive wheel =Τιμόνι
Drive-belt =Ιμάντας κινήσεως
driveshaft =Ημιαξόνιο
drop arm =Βραχίονας
dry cell battery =Συσσωρευτής (μπαταρία) ξηρών στοιχείων
durable =ΑνθεκτικόςE
earth =Γειώνω, γή
effective output =Αποτέλεσμα
elapsed time =Χρόνος που πέρασε
electric cooling fan =Ηλεκτρικός ανεμιστήρας ψύξεως
ECU (electronic control unit) =Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (η καρδιά ενός κινητήρα)
emission control system =Σύστημα ελέγχου καυσαερίων (εξατμίσεως)
enamel =Σμάλτο
engine mounting =Λαστιχένια βάση κινητήρα
engine oil level dipstick =Δείκτης στάθμης ελαίου κινητήρα
engine timing =Χρονισμός κινητήρα
engine torque =Ροπή στρέψεως κινητήρα
exhaust =Εξάτμιση
exhaust silencer =Σιλανσιέ εξατμίσεωςF
facia =Το ταμπλώ του αυτοκινήτου (θα το συναντήσετε και ως “dash” )
failure =Βλάβη
fan-belt =Ιμάντας ανεμιστήρα
fasten =Σφίγγω, δένω
faulty =Λανθασμένος
feeler blade =Λεπίδα μετρητού διακένων (φίλερ)
fender =Φτερό αυτοκινήτου
field current =Ηλεκτρικό πεδίο
firing order =Σειρά αναφλέξεως
fittings =Ρακόρ συνδέσεως σωλήνων
fixed pivot =Πείρος, σταθερό σημείο αρθρώσεως – στηρίξεως
flexible brake hose =Εύκαμπτος σωλήνας φρένων
floater =Πλωτήρας (φλοτέρ)
flood =Πλημμυρίζω
flow =Ρέω, ροή υγρού
fluid =Υγρό
flywheel =Σφόνδυλος, βολάν
fog lights =Φώτα ομίχλης
free travel =Ελεύθερη κίνηση
frequency =Συχνότητα
friction =Τριβή
front axle =Εμπρός άξονας
front wheel Drive =Προσθιοκίνητος
fuel =Καύσιμο
fuel pump =Αντλία καυσίμου
fuel tank =Δεξαμενή καυσίμου, ρεζερβουάρ
funnel =Χωνί
fuse =Ασφάλεια (ηλεκτρική)
fuse-box =Ασφαλειοθήκη, πίνακας ασφαλειώνG
gauge =Όργανο (στο ταμπλώ)
gearbox =Κιβώτιο ταχυτήτων (οδοντωτών τροχών)
gear change =Αλλαγή ταχύτητας
gear lever =Μοχλός ταχυτήτων
gear lever boot =Φούσκα μοχλού ταχυτήτων
gear ratio =Σχέση μεταδόσεως
gear teeth =Δόντια γραναζιού
genuine part =Αυθεντικό ανταλλακτικό
glovebox compartment =Ντουλαπάκι συνοδηγού
grease =Γράσσο
greaseable =Αυτό που πρέπει να γρασσάρεται για να λειτουργεί σωστά
grinding =Λείανση με τροχό, επίσης το να περνάς βράχους με το μαρσπιέ του Jeep …
groove =Αυλάκι
gross weight =Μικτό βάρος
ground =Έδαφος, γειώνω
ground clearance =Απόσταση από το έδαφος (βλέπε και clearance)H
handbrake =Χειρόφρενο
headlights =Τα μεγάλα φώτα του αυτοκινήτου
heater blower =Ανεμιστήρας καλοριφέρ
high lift jack =Γρύλος για μεγάλη ανύψωση του Jeep και κάτι άλλο που ξέρει ο SLIMXJ …
hollow =Κενός με την έννοια του κούφιου
horn =Κόρνα
hose =Σωλήνας
hub =Πλήμνη τροχού, μουαγιέ τροχού
hydraulic =Υδραυλικός
high point gear =Διαφορικό παράκεντρου τύπουI
identification plate =Αριθμός πλαισίου
idle speed =Θέση βραδείας λειτουργίας του κινητήρα, ρελαντί
ignition =Ανάφλεξη
ignition coil =Πηνίο αναφλέξεως
ignition delay =Καθυστέρηση αναφλέξεως
ignition distributor =Ντιστριμπυτέρ
impeller =Φτερωτή αντλίας νερού
Independent suspension =Ανεξάρτητη ανάρτηση (όχι άκαμπτος άξονας – ήδη άρχισε το KJ και ακο­λου­θεί το WK … )
indicator =Ενδείκτης, δείκτης (με την έννοια της βελόνας)
induction manifold =Σωλήνας εισαγωγής
inert =Αδρανής
inlet valve =Βαλβίδα εισαγωγής
inlet, intake =Εισαγωγή
inline 6 (I6) =Ο κινητήρας των 4.0 λίτρων των TJ, XJ, YJ, ZJ και WJ – ;ίσως ο κορυφαίος της Jeep
inspection =Επιθεώρηση
interior =Εσωτερικό αυτοκινήτου (και όχι μόνο)
intermittent wiper setting =Θέση διακοπτόμενης λειτουργίας υαλοκαθαριστήρωνJ
jack =Γρύλος
jacking point =Σημείο τοποθετήσεως γρύλου
jaw (clutch) =Σιαγόνα συμπλέκτη
jeep =Το άνοιγμα νέου ορίζοντα στην αυτοκίνηση από το 1941, με το Willys MB, λέξη που έχει επικρατήσει για να δηλώνει τη δυνα­το­τη­τα τετρακίνησης ενός οχήματος
join =Ενώνω, συνδέω
jointing =Σύνδεση
journal =Σταυρός κεντρικούL
laden =Φορτωμένο (όχημα)
laminated spring =Σούστα, ελατήριο
lamp socket =Ντουί λάμπας
laredo =Επίπεδο εξοπλισμού για XJ και ZJ, WJ. Κάποτε και για CJ.
latch =Σύρτης
lead =Μόλυβδος
leakage, leak =Διαρροή, στην «αργκό» το … ουρείν
lean gas mix =Φτωχό μίγμα βενζίνης
lever =Μοχλός
lift kit =Πακέτο ανυψώσεως της αναρτήσεως που μπορεί να περιλαμ­βά­νει από απλούς τάκους για τα ελατήρια, μέχρι πλήρες σετ αναρτήσεως με αμορτισέρ και αναβάθμιση του συστήματος διευ­θύνσεως και φρένων.
light alloy wheels =Ζάντες ελαφρού κράματος αλουμινίου
liner =Επένδυση (μοκέτες, πατάκια)
link =Σύνδεσμος
linkage =Σύστημα συνδέσμου
live axle =Ενεργός άξονας (άκαμπτος, βλέπε άρθρο για άξονες και διαφο­ρικά)
load =Φορτώνω, φορτίο
lock =Κλειδώνω, κλειδαριά
longitudinal =Διαμήκης
loudspeaker =Ηχείο
low beam =Χαμηλή δέσμη φώτων
lubricant =Λιπαντικό
lubrication system =Σύστημα λιπάνσεως
luggage =ΑποσκευέςM
main beam =Υψηλή σκάλα φώτων
maintenance-free =Αυτό δεν χρειάζεται συντήρηση
manifold =Πολλαπλή
mean value =Μέση τιμή
mesh in =Εμπλέκω (γρανάζια)
mounting =Βάση, στήριγμα
movable =Κινητός
mud-flap, mud-guard =Λασπωτήρας
multi =Πολλαπλός
muffler =ΕξάτμισηN
neck =Αυχένας, λαιμός ρουλεμάν κεντρικού
needle =Βελόνη
negative =Αρνητικός
neon light =Φώς «νέον»
net weight =Καθαρό βάρος
neutral =Ουδέτερος
nickel =Νίκελ
no charge =Χωρίς χρέωση, χωρίς φόρτιση
notched wheel =Οδοντωτός τροχός (με εγκοπές)
nut =Παξιμάδι, καρυδάκιO
o-ring =Στρογγυλή φλάντζα, τσιμούχα
O2 sensor =Αισθητήρας οξυγόνου
ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) =Αυθεντικός κατασκευαστής ανταλλακτικών. Θα το δείτε παντού όταν κάποιος αναφέρεται σε ανταλλακτικά MOPAR.
offset =Εκτός θέσεως, εκτροπή από αρχική θέση
ohc (overhead cam) =Εκκεντροφόρος
oil drain plug =Τάπα αλλαγής λαδιών (στο κάρτερ)
oil gauge =Ενδείκτης πιέσεως ελαίου
oil pump =Αντλία ελαίου
oil seal =Τσιμούχα
oil sump =Κάρτερ
output =Εξαγόμενο αποτέλεσμα, παροχή
overall =Ολικός
overflow =Υπερχείλιση
overhaul =Ανακατασκευή «εκ βάθρων»
overland =Επίπεδο εξοπλισμού ενός WJ
overload =Υπερφόρτωση
overpressure =Υπερπίεση, πίεση πάνω από τα όρια
oversize =Υπερμεγέθης
oversteer =Υπερστρέφω (τιμόνι)
overtake =Προσπερνώ
overweight =ΥπέρβαροςP
part =Ανταλλακτικό
peak power =Μέγιστη ισχύς
permanent =Μόνιμος
petrol =Βενζίνη (αλλιώς “gas” )
pin =Καρφίτσα, πείρος
pincers =Τανάλια
pinion (differential -) =Πηνίο, δορυφόρος διαφορικού
pioneer =Πρωτοπόρος, επίπεδο εξοπλισμού των XJ της δεκαετίας του 1980
pivot point =Σημείο περιστροφής
pliers =Πένσα
plug =Πρίζα, τάπα
plunger =Έμβολο υδραυλικής αντλίας
power-steering =Υδραυλικό τιμόνι
pump =Αντλία
pushrod =ΩστήριοR
rack, roof rack =Σχάρα οροφής, μπάρες οροφής
radiator =Ψυγείο κινητήρα
radiator fan =Ανεμιστήρας ψύξεως
rear axle =Πίσω άξονας
recharge =Επαναφορτίζω
recoil =Επαναφόρτιση ελατηρίου
reduction =Μείωση
refitting =Επιδιόρθωση, επισκευή, επανατοποθέτηση
relay =Ρελέ
reliable =Αξιόπιστος (π.χ. όλα τα Jeep)
relief valve =Βαλβίδα ανακουφίσεως
resistance =Αντίσταση
retainer ring, screw =Δακτύλιος συνδέσεως, βίδα συνδέσεως
reverse =Όπισθεν, αντίστροφος
reverse gear =Όπισθεν ταχύτητα του κιβωτίου
reverse order =Αντίστροφη σειρά
revolution =περιστροφή
revolution-per-minute (RPM) =Περιστροφές ανά λεπτό (κινητήρας)
rim(s) =Ζάντα (-ες)
ring gear (differential) =Οδοντωτός τροχός διαφορικού – Κορώνα
ring & pinion =Κορωνοπήνιο
rocker guards =Προστατευτικά μαρσπιέ από πρόσκρουση σε εδαφικές ανωμαλίες (π.χ. βράχια, πέτρες)
rotor arm = Ράουλο ντιστριμπυτέρ
route =Διαδρομή
rubicon =Η καλύτερη έκδοση του Wrangler TJ και LJ (Unlimited), που έχει κυκλοφορήσει
rust =ΣκουριάS
sahara =Έκδοση του Wrangler TJ, για «σπορτίφ» τύπους
screw =Βίδα
screwdriver =Κατσαβίδι, ενίοτε και κοκτέιλ (βότκα με πορτοκάλι … )
seal =Σφραγίζω, φλάντζα
self-locking nut =Παξιμάδι που ασφαλίζει από μόνο του
semi-auto =Ημιαυτόματο
separator =Διαχωριστής
set =Ρυθμίζω, τακτοποιώ
shaft =Άξονας
shift lever =Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων, λεβιές
shim =Ροδέλα ρυθμιστική
shock absorber =Αμορτισέρ
shock strut =Αμορτισέρ
shoulder =Ώμος, πατούρα
slave battery =Βοηθητικός συσσωρευτής (μπαταρία)
slip joint =Ολισθαίνων σύνδεσμος
slip yoke eliminator (SYE) =Άξονας στο βοηθητικό κιβώτιο (transfer case), που μειώνει τους κραδασμούς που δημιουργούνται στον άξονα μεταδόσεως κινήσεως, ως συνέπεια της αυξήσεως του ύψους της αναρτήσεως ενός Jeep
slot =Σχισμή
socket =Υποδοχή, πρίζα
solder =Κασσίτερος, συγκολλώ
solid =Συμπαγής
spanner =Κλειδί για βίδες
spare parts =Ανταλλακτικά
spare wheel =Εφεδρικός τροχός, ρεζέρβα
spark plug =Μπουζί
splash guard =Λασπωτήρας
sport =Έκδοση των Cherokee XJ και Wrangler TJ
spline =Επιμήκης σφήνα σε άξονα
spring =Ελατήριο αναρτήσεως
spindle =Αξονίδιο
starter =Εκκινητήρας, μίζα
steel =Χάλυβας
steel wheels =Σιδερένιες ζάντες
steering column =Κολώνα τιμονιού
steering stabilizer =Αμορτισέρ τιμονιού
steering rack =Κρεμαγιέρα τιμονιού (αυτή που δεν έχουν τα Jeep)
step-by-step =Βήμα - βήμα
strengthen =Ενισχύω
stud =Μπουζόνι, βίδα χωρίς κεφάλι
suction =Αναρρόφηση
sump =Κυστίδα ελαίου κινητήρα (ελαιοδεξαμενή)
support =Υποστηρίζω
support strut (tailgate) =Αμορτισέρ πίσω πόρτας
suspension =Ανάρτηση
sway bar =Ζυγαριά τροχών (αντιστρεπτική ράβδος)
switch =Διακόπτης
swivel =Περιστρέφομαι, περιστροφικόςT
tailgate =Πίσω πόρτα
tapered =Κωνικός
temperature =Θερμοκρασία
terminal =Ακροδέκτης, πόλος
thermostat =Θερμοστάτης
throttle =Πεταλούδα καρμπυρατέρ
throttle body spacer =Αποστάτης κορμού πεταλούδας
thrust rod =Διωστήρ
tie rod =Ακρόμπαρο
tire =Ελαστικό τροχού
tire rotation =Εναλλαγή ελαστικών, διασταύρωση ελαστικών
toe-in =Σύγκλιση τροχών
toe-out =Απόκλιση τροχών
toe-setting =Ρύθμιση τροχών
torque =Ροπή στρέψεως
torque wrench =Δυναμόκλειδο
torx key =Κλειδί Άλλεν
tow bar =Δοκός ρυμουλκήσεως
towing =Ρυμούλκηση
transmission =Σασμάν
transverse =Εγκάρσιος
tread wear =Φθορά πέλματος ελαστικών
trim =Φινίρισμα
troubleshooting =Διάγνωση βλάβης
tuning =Ρύθμιση κινητήραU
understeer =Υποστρέφω
union nut =Συνδετικό παξιμάδι
universal joint (U-joint) =Σταυρός κεντρικού άξονα μεταδόσεως
unleaded =Αμόλυβδη (βενζίνη)
unlimited =Απεριόριστος, (όπως είναι οι δυνατότητες ενός Jeep) το νέο Wrangler LJ,V
v-belt =Ιμάντας σχήματος “V”
v-engine =Κινητήρας με κυλίνδρους σε διάταξη “V”
vacuum =Υποπίεση
valve =Βαλβίδα
valve seat =Έδρα βαλβίδας
valve spring retainer =Σύνδεσμος (πιατάκι) ελατηρίου βαλβίδας
valve tappet =Ωστήριο βαλβίδας
vehicle identification number (VIN) =Αριθμός αναγνωρίσεως οχήματος, πρέπει να είστε σε θέση να το αναγνωρίζετε εύκολα
vent visors =Τα πρόσθετα πλαστικά που βάζουμε στα παράθυρα για μην μπαίνει η βροχή όταν θέλουμε να τα έχουμε ανοικτά
ventilation =Εξαερισμός
voltage regulator =Ρυθμιστής τάσεωςW
wagoneer =Έκδοση Jeep των δεκαετιών ’60, ’70, ’80, προκάτοχος και πρόδρομος των Cherokee και Grand Cherokee
warm-up =Προθερμαίνω
warning =Προειδοποίηση
washer =Ροδέλα
water pump =Αντλία νερού
water-tight =Υδατοστεγής
wear =Φθορά
weatherstrip =Οι τσιμούχες (λάστιχα) που σφραγίζουν οι πόρτες (στεγανοποιητικό)
wedge =Σφήνα
wheel alignment =Ευθυγράμμιση τροχών
wheel balance =Ζυγοστάθμιση τροχών
wheel base =Μεταξόνιο
wheel locking hubs =Ασφαλιζόμενες πλήμνες τροχών
wheel rim =Ζάντα τροχού
wheel slip =Γλίστρημα τροχών
winch =Εργάτης με συρματόσχοινο
winch bumper =Προφυλακτήρας με θέση για εργάτη
winding =Περιέλιξη
window crank =Μοχλός παραθύρων
windscreen =Παρμπρίζ
windscreen washer =«Πιστιλίθρα» παρμπρίζ
wiper =Υαλοκαθαριστήρας
wire gauge =Διατομή καλωδίου
wiring =Καλωδίωση, ηλεκτρική συνδεσμολογία
worm and nut steering =Σύστημα διευθύνσεως με ατέρμονα κοχλία
worn out =Φθαρμένος
wrangler =Το “nickname” των YJ, TJ, LJ
Ψήφοι Ψήφοι: 6 - Μέσος Όρος: 4.67

Προσθέστε ένα Σχόλιο Βαθμολογία
Σχόλια

Στατιστικά
Υπάρχουν 5 παρουσιάσεις στην Database
Περισσότερο Επισκέψιμα: ΛΕΞΙΚΟ Jeep
Περισσότερο Βαθμολογημένα: ΑΞΟΝΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Jeep

Συνολικοί χρήστες που βλέπουν την περιοχή Παρουσιάσεις: 1 (0 Εγγεγραμμένα Μέλη 1 Επισκέπτες και 0 Ανώνυμα Μέλη)
Τα Ορατά μέλη είναι:
 

HJClub ©2003-2010